Liczba odwiedzin strony: 39133 Osób na stronie: 2
 

 Kancelaria radcy prawnego
 Beata Woźniak-Szymanek

 
 
Kancelaria radcy prawnego
Beata Woźniak-Szymanek
 
al. Wolności 22
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 220 poz. 1426 - Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym
USTAWA z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 105 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6)  nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;";   2)   w art. 110 w...
Monitor Polski 2007 Nr 5 poz. 48 - Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2006 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M.P. z dnia 26 stycznia 2007 r.) nr 113-50-06 Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję z dniem 14 grudnia 2006 r. Pana Andrzeja Jakubiaka ze...